Uspávání a Probouzení Březenského draka je minulostí. Připravujeme pro Vás Den Březenského draka


Na  sobotu 19. srpna u příležitosti oslavy Dne Březenského draka je pečlivě připravován bohatý kulturní program plný soutěží a atrakcí, který bude vrcholem letošní návštěvnické sezony ojedinělé industriální památky - rýpadla KU 800, která podle svého umístění dostala název Březenský drak.

19. srpen vrcholem letošní už sedmé sezony Březenského draka

Prvně bylo vysloužilé rýpadlo KU 800 zpřístupněno veřejnosti v roce 2011. Od té doby si ho každoročně od jara do podzimu přišlo prohlédnout několik tisíc návštěvníků všech věkových kategorií. Jako technická památka se stalo vyhledávaným cílem Chomutovska. Proslulé a hojně navštěvované bývalo zejména slavnostní zahájení a ukončení dračí sezony. Obě akce však často ovlivňovalo proměnlivé jarní nebo podzimní počasí. Organizační tým Severočeských dolů se proto rozhodl letos uspořádat jednu velkou oslavu spojenou s kvalitním hudebním programem, řadou soutěží a atrakcí pro děti, a to v srpnu, kdy se v obci Březno zároveň pořádá tradiční pouť, která láká nejen domácí návštěvníky, ale i řadu přespolních. Přijďte s dětmi, vnoučaty, přáteli 19. srpna na první slavnostní Den Březenského draka!

Březenský drak neboli rýpadlo KU 800.8/K 77

Kolesové rýpadlo bylo na skrývce DNT nasazeno v letech 1979 až 2010. Po svém vyřazení z aktivní služby slouží jako průmyslová technická památka. Během svého životního cyklu odtěžilo nepřestavitelných 269 mil. m3 skrývkových hmot. Díky pravidelným rekonstrukcím, generálním opravám a příkladné údržbě je KU 800.8/K 77 i po svém vyřazení z báňského provozu v příkladném stavu, který umožňuje jeho zpřístupnění veřejnosti. Na vlastní oči se mohou návštěvníci s obřím rýpadlem seznámit od začátku května do konce září každou sobotu od 10:00, 13:00 a 14:00 hodin.Uspávání a Probouzení Březenského draka je minulostí. Připravujeme pro Vás Den Březenského draka


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ699005746
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.